BMI

BMI står för Body Mass Index som på svenska kan översättas till kroppsmasseindex. BMI anger relationen mellan vikt och längd samt som man enkelt kan räkna genom att kroppsvikt (kilo) delat med längden (meter) i kvadrat. BMI brukar oftast ses som ett mått på övervikt eller undervikt.

Gör så här

Man räknar ut sin BMI simpelt genom att använda följande formel, BMI = vikt (kg) /längd (m) * längd (m). Om man till exempel väger 75 kilo och är 1,75 meter lång blir BMI värdet, 75/1,75*1,75 ≈ 24.

Världshälsoorganisationen har angett generella gränsvärden (se tabell nedan) för att avgöra om man ligger i någon av de förslagna viktklasserna. Dessa viktklasser är följande, undervikt, normalvikt, övervikt, fetma grad 1, fetma grad 2 och fetma grad 3.

VIKTKLASSER BMI
UNDERVIKT Mindre än 18,5
NORMALVIKT 18,5 – 24,9
ÖVERVIKT 25,00 – 29,9
FETMA GRAD 1 30,0 – 34,9
FETMA GRAD 2 35,5 – 39,9
FETMA GRAD 3 Mer än 40


Man bör se viktklasserna som riktmärke för att mäta hälsosam vikt och inte som facit. BMI tar inte hänsyn till kvinnor som oftast har mindre muskelmassa eller elitidrottare och kroppsbyggare som oftast har mer muskelmassa och därmed får mindre/högre BMI, men behöver inte nödvändigtvis vara underviktiga/överviktiga.

Tips & Tricks

När man räknar ut BMI värdet är det viktigt att skriva sin längd i meter och inte i centimeter, för att få rätt BMI värde.

<-- Gilla gärna

Pink lady

Pink lady är en drink som består av gin, citronjuice, grenadin och ibland lite äggvita. Drinken brukar serveras i ett…

Gimlet

Gimlet är en simpel men väldigt uppfriskande drink som går både snabbt och är enkel att göra. I en väldig…

Gin fizz

Gin Fizz är en den mest populära drinken bland fizz samlingen. Fizz drinkarna är sura med en bas som består…

Sex on the beach

Sex on the beach är en otroligt god och somrigt drink och kommer med ett väldigt spännande namn. Det finns…

Cuba libre

Cuba libre som betyder ”fria kuba” är en drink som huvudsakligen består av rom och kola. Cuba libre servas oftast…

Mimosa

Mimosa är en bubblande drink som oftast består av champagne eller mousserande vin och nerkyld citrusjuice som apelsinjuice eller grapefruktjuice.…

Pina colada

Pina Colada är en förfriskande drink som är väldigt somrig. Många förknippar Pina coladas med sol och bad. Uttalet på…

BRF Styrelse

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara givande, utöver ansvar för fastigheten så ansvarar man även för ekonomin…

Mint julep

Mint julep är en whisky baserad drink som beskrevs först på 1800-talet. Utöver whisky som brukar vara bourbon, använder man…