BRF Styrelse

Foto:

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara givande, utöver ansvar för fastigheten så ansvarar man även för ekonomin och de tekniska aspekterna, samtidigt som man ska ha bostadsrättslagen och föreningslagen i bakhuvudet. Medlemmarna i styrelsen stöter därför på olika scenarion och utmaningar som man i löser internt eller med extern hjälp.

Gör så här

Styrelsen ska ha minst tre medlemmar utses av föreningsstämman som hålls oftast 1 gång per år. Innan stämman brukar valberedningen ha tagit fram kandidater till styrelse. Dessa kandidater ska; vara minst 18 år, vara medlemmar i föreningen (om inte annat är bestämt i stadgarna) samt inte ha näringsförbud, vara försatta i konkurs, eller ha förvaltare. För att kandidaterna ska bli antagna ska medlemmarna på föreningsstämman genom omröstning (enkel majoritet eller flest röster i sluten omröstning) godta nya styrelsen.

Efter att styrelsen är utsedd så hålls det oftast ett konstituerande möte, där den nya styrelsen fördelar roller. Vanliga roller är,

  • Ordförande (krav enligt lag) leda och sammankalla styrelsemöten samt se till att dessa möten protokollförs.
  • Kassören/Ekonomiansvarig ser till att ekonomin sköts korrekt, ansvarar till exempel för bokföring, budgetförslag och bokslut.
  • Sekreterare ansvarar för är att planera och protokollföra styrelsemöten och föreningsstämmor.
  • Ledamöter agerar stöd till ordförande och utför uppgifter.
  • Suppleant är en reserv till medlemmarna i styrelsen (saknar rösträtt när de ej agerar för en ordinarie ledamot)

En styrelseledamot har även lojalitetsplikt samt tystnadsplikt, det innebär att man inte får låta någon annans eller sitt eget intresse gå för föreningens, samt att man inte får föra vidare information som uppstår inom styrelsen. Styrelsen kan låta någon extern sköta förvaltningen, vanligt är att man låter externa experter sköta det tekniska och ekonomiska förvaltningen men ansvaret kvarstår på styrelsen.

Tips & Tricks

Det finns verktyg som underlättar arbetet i styrelsen, ett sådant verktyg är www.mybrf.se. Med My BRF kan man bland annat; hantera och fördela ärenden via ett smart ärendehanteringssystem, register, historik och kopplingar på kontakter, bostadsrätter, leverantörer, utrymmen och mycket mer.

<-- Gilla gärna

Sex on the beach

Sex on the beach är en otroligt god och somrigt drink och kommer med ett väldigt spännande namn. Det finns…

Pink lady

Pink lady är en drink som består av gin, citronjuice, grenadin och ibland lite äggvita. Drinken brukar serveras i ett…

Cuba libre

Cuba libre som betyder ”fria kuba” är en drink som huvudsakligen består av rom och kola. Cuba libre servas oftast…

Mint julep

Mint julep är en whisky baserad drink som beskrevs först på 1800-talet. Utöver whisky som brukar vara bourbon, använder man…

Negroni

Negroni är en utsökt drink som anses vara en aperitif, med andra ord en aptitretare som serveras oftast före maten.…

Gin fizz

Gin Fizz är en den mest populära drinken bland fizz samlingen. Fizz drinkarna är sura med en bas som består…

Mai Tai

Mai Tai är namnet på en drink som lätt översättas till ”utom denna värld”, vilket är väldigt passande med tanke…

Gimlet

Gimlet är en simpel men väldigt uppfriskande drink som går både snabbt och är enkel att göra. I en väldig…

Appletini

Appletini är en förkortning för Apple Martini. Appletini består av vodka, sourz apple och limejuice. Drinken blev riktigt populär för…